вторник, 12 юли 2011 г.

EVN и новата такса "достъп до електроразпределителната мрежа за стопански потребители""

Днес ме помолиха да разтълкувам писмо изпратено от EVN и получено от едноличен търговец държащ малък магазин. В писмото EVN уведомява стопанските си клиенти, че:
 „…С Решение № Ц-22 от 29.06.2011 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) цената за достъп за стопанските клиенти на ЕВН България Електроснабдяване АД от 01.07.2011 г. се калкулира по нов начин, който е 0,01500 лв. / киловат / ден…”
Което на български език преведено, означава: тази единична цена умножена по броя на „заявените” киловати мощност и умножени по броя на дните в месеца. Независимо от ползваната наклонена черта вместо знак за умножение.
 „…Считано от 01.07.2011 г. цената за достъп, която се дължи от всички стопански потребители … е в размер на 0,015 лв / Квт / ден. Цената на достъп се изчислява на база  на предоставената в обектите ви мощност и не се влияе от консумацията на електроенергия…
Заявената от вас мощност … е15Квт. На тази база в следващата месечна фактура ще бъде изчислена и дължимата от Вас  стойност за компонента …
…Повече информация на сайта…”
Първото, което ми се видя некоректно е срокът в който се извършва промяната.
Второ: Не съм убеден, че вече е подавана такава декларация за заявяване на мощност. Вероятно са си  изсмукали мощността от вида на електромера и стойността на главния предпазител.
Сметката на дадения обект  за месец юни е с обща стойност 1,43лв тъй като са горели само лампи по за половин час на ден. Следващата сметка, обаче ще е с 6,75лв повече, защото това е цената на договорената 15Квт мощност за 30дни. Разликата е съществена, а тези допълнителни разходи ще тежат всеки месец!
Аз посъветвах човека да си пусне декларация и то със задна дата – от 01.07.2011 за намаляване на „договорената вече”  предоставена мощност. При положение, че в магазина има 300Вт осветление, 200Вт касов апарат и една печка „духалка” от 2000Вт, може да смъкне мощността на 3Квт. Което е 5 пъти по-малко.
Толкова за конкретния случай. Но мен ме загложди това ново „перо” в бюджета на EVN. Какво точно се задължава този доставчик да осигури на клиентите си срещу тази такса?
Според тази формула, която те представят за калкулиране на „предоставена мощност” считам, че имам право да задам следните въпроси:
  1. Означава ли тази формула, че EVN се задължава да предоставя „договорената мощност”  през всичките дни на месеца по 24 часа в денонощие?
  2. Ако не може да я осигури, какви неустойки ще плати?
  3. Как точно EVN ще контролира дали не се превишава  договорената мощност?
  4. Защо предприятията трябва да плащат тази такса и в почивните дни?
  5. Изобщо има ли се предвид работното време на предприятието?
Третият и петият въпроси  са свързани помежду си. Защото електромерът като уред не измерва мощността, а количеството електроенергия.
  1. Тогава за усреднена във времето мощност ли става въпрос или моментна?
В сайта на EVN има страница посветена на „цената за достъп”. Там има и често задавани въпроси. На въпрос №9 – „Каква е ползата за клиента от новия начин на калкулиране на цената за достъп?” има отговор: „Справедлив принцип по отношение разходите заплащани от всеки клиент за ползване на мрежата - всеки плаща това, което сам предизвиква като разход”
Ако разгледаме и двата примера дадени там, ще разберем че „справедливостта” се ограничава до понижаване на разходите за едрите клиенти и то, ако употребяват лимита си изцяло по възможност на три смени.  
Смятам, че без отговор на тези въпроси новата такса на EVN изглежда малко тарикатско-мошеническа.

4 коментара: